Didner & Gerge


Här hittar du våra senaste filmer, rapporter och pressmeddelanden samt högupplösta bilder på våra portföljförvaltare.

Videor

Rapporter och nyheter

Didner & Gerge i media

Mediabibliotek

Om Didner & Gerge

Didner & Gerge Fonder grundades 1994, som ett av Sveriges första fristående fondbolag. Genom åren har försiktighet och uthållighet genomsyrat bolagets förvaltningsstil - något som har gett goda resultat över tid.


Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.

Om du har frågor, funderingar eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss!

Anna Stalteri Marcus
Kommunikationschef
Anna Stalteri Marcus
Åsa Eklund
Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet
Åsa Eklund
Mathilda Larsson
Hållbarhetskoordinator
Mathilda Larsson