Didner & Gerges hållbarhetsteam

Åsa Eklund och Mathilda Larsson arbetar strategiskt med hållbarhet i våra fonder, i nära samarbete med portföljförvaltarna. Hållbarhetsteamet ansvarar för hållbarhetspolicyn och den årliga hållbarhetsrapporten, samt övrig information kring hur vi jobbar med hållbarhet. Arbetet innefattar även att se till att vi efterlever det vi lovat våra kunder i hållbarhetspolicyn, vilket bland annat innefattar screening av samtliga innehav och uppföljning av fondernas hållbarhetsrisker.