Didner & Gerge Small and Microcap

Didner & Gerge Small and Microcap letar efter små och riktigt små företag i hela världen men med ett europeiskt fokus. Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i bolag som vid investeringstillfället uppfyller kriteriet att företagets storlek mätt som dess börsvärde får uppgå till högst en halv procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Europa. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner.